POVEĆANJE USANA – PRAVILA ZA USPJEH
07/03/2016
Intervju – Dr Tamara Mitranić: I Crna Gora ide u korak sa svijetom što se tiče ove grane estetike
29/03/2020
Pokaži sve

Međunarodni Simpozijum CUDEL 2019. Autor: dr Tamara Mitranić

Dr stom. Tamara Mitranić, predsjednik CUDEL*

Dani nehirurške estetske medicine, Međunarodni Simpozi-jum CUDEL 2019., na temu standardizacije protokola u estetskoj medicini lica, održan je 20. i 21.04.2019. u hotelu Mediteran, Bečići. Ovaj pionirski događaj u Crnoj Gori, a po ugledu na svjetske simpo-zijume estetske medicine, održan je u organizaciji Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica, suorganizaciji Stomatološke komore Crne Gore, i u saradnji sa strukovnim udruženjima iz regiona: Udruženjem interdisciplinarne estetske i antiejdž medicine Srbije (SESIAM), Srpskim udruženjem dentista za estetiku lica (SUDEL) i Hrvatskim društvom estetske medicine (HDEM), čiji su predsjednici bili u svojstvu predavača i naši istaknuti gosti u okviru veoma važne strukovne interregionalne saradnje.

Na zvaničnom otvaranju Međunarodnog simpozijuma, izuzetno velike posjećenosti od strane doktora medicine i doktora stomatologije iz zemlje i regiona, osvrnuli smo se na razloge i značaj osnivanja Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica, udruženja koje prepoznaje važnost okupljanja svih kolega koji se bave estetskom medicinom i koji svoje obrazovanje usmjeravaju u pravcu kontinuirane edukacije u ovoj oblasti, a u cilju zajedničkog napretka i razmjene iskustva u svojim ekspertskim domenima.

Dr Stanka Kovijanić, dr Kristina Davidović – SESIAM, dr Tamara Mitranić, dr Bea Povignac – CUDEL

Uviđajući važnosti zakonodavnog okvira ove vrste djelatnosti i toga da se intervecije nehirurške estetske, antiaging medicine obavljaju u medicinskim ustanovama, sredstvima koja ispunjavaju medicinske standarde, i od strane obučenog medicinskog kadra doktora medicine i doktora stomatologije, osnivači ovog udruženja pokreću prvi inicijativu prema Ministartsvu zdravlja Crne Gore za podvođenjem intervencija estetske medicine u jasno precizirane zakonske okvire, u čijim naporima dobijamo veliku pomoć i podršku Stomatološke komore Crne Gore, koja je predala Ministrastvu zdravlja predlog izmjena i dopuna zakona u ovoj oblasti.

Odlukom broj 26-3 od 26.02.2019. Komisija za kontinuiranu edukaciju Stomatološke komore Crne Gore akreditovala je stručni skup kao Međunarodni Simpozijum i dodjelila dvadeset bodova za pasivno učešće.

Međunarodni Simpozijum Cudel 2019. sastojao se iz teorijskog i praktičnog dijela, gdje su na veoma aktuelne teme nehirurške estetske medicine uzeli učešće istaknuti domaći i međunarodni predavači:

 • „Anatomija lica“, mr dr Tanja Boljević, spec. maksilofaci-jalne hirurgije,
 • „Lip design“, mr Željko Rotim, dr stom., predsjednik Hrvatskog društva estetske medicine (HDEM),
 • „Kompleksan pristup upotrebe hijaluronskih lera kroz anatomiju starenja“, dr Vladimir Stojiljković, plastične i rekon-struktivne hirurgije,
 • „Gdje počinje hirurška a završava nehirurška estetska me-dicina“, dr Zoran Terzić, spec. opšte, plastične i rekonstruktivne hirurgije,
 • „Sanacija ožiljaka regije lica kombinovanim tehnikama estetske medicine; dermatološki osvrt na kontraindikacije“, dr Nevenka Dokmanović, dermatovenerologije,
 • „Apsolutne i relativne kontraindikacije u estetskoj medicini, komplikacije poslije hijaluronskih lera, prikaz iz prakse“, dr Kristina Davidović, radiolog, predsjednik Udruženja interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije, (SESIAM),
 • „Hijaluronidaza, klinička svojstva i primjena u rješavanju neželjenih rezultata i komplikacija nakon primjene hijaluronskih lera“, dr stom. Nenad Stanković,
 • „PRP u regiji glave i vrata“, dr Vladimir Stojiljković, plastične i rekonstruktivne hirurgije,
 • „Mono mezo niti u perioralnoj regiji“, dr stom. Rusto Se-nad Ljujković,
 • „Izazovi u praksi kroz psihološke, tehničke i moralne as-pekte“, dr stom. Tamara Mitranić, predsjednik Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica.

Debati na aktuelne teme moderator je bila dr stom. Stanka Kovijanić, potpredsjednik Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica.

Praktični dio simpozijuma odvijao se 21.04.2019. u Medical

Dr Tamara Mitranić, dr Željko Rotim – HDEM

Centru Budva, gdje su za zainteresovane ljekare održana tri hands on modula, napredni i osnovni moduli za sticanje vještina nehirurške estetske medicine:

 • Napredna upotreba PRP (autologna plazma bogata trombocitima) u regiji glave i vrata, dr Vladimir Stojiljković, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije.
 • Napredna primjena hija-luronskih lera u regiji lica, tehnike iglom i kanilom, dr stom. Nenad Stanković,
 • Dizajn usana i perioralna regija hijaluronskim lerom, dr stom. Tamara Mitranić, dr stom. Stanka Kovijanić.
Dr Stanka Kovijavić, dr Rusto Senad Ljujković

Izuzetno kvalitetan transfer znanja, pored mora pratili su vrlo pozitivni utisci ljekara učesnika, a nije nedostajalo ni dobre zabave, pa se druženje krunisalo svečanom večerom uz pjesmu i ples i najavu novih strukovnih druženja, jer kontinuirana medicinska edukacija se nameće kao imperativ zbog stalnog unaprjeđenja aktuelne baze znanja. Biti u korak sa svjetskim konceptom nehirurške estetske medicine znači pružanje savremene kliničke prakse uz individualan pristup, mogućnost saznanja i sprovođenja posljednje riječi nauke, kako bi se obezbjedila najbolja praksa i etika.

Dr Tamara Mitranić, dr Borislav Ćalović, dr Bea Povignac

Međunarodni Simpozijum CUDEL 2019

Leave a Reply