ESTETSKA MEDICINA

PRP terapija

PRP terapija


Estetska medicina

S razvojem svih medicinskih grana došli smo do toga da mnoge nesavršenosti na licu koje su posledica brzog načina života, urođenih nedostataka ili posledica prirodnog procesa starenja možemo na bezbjedan način rješiti bez bolnih hirurških intervencija i dugog vremena oporavka.

Nehirurška (neinvazivna) estetska medicina podrazumijeva uglavnom injektabilne tehnike različitih materijala ili kombinaciju, zavisno od indikacije, a u cilju usklađenja vizuelne ljepote sa onim kako se osoba osjeća iznutra..

Jedna od vodećih predrasuda koja prati estetsku medicinu je da su pacijenti koji se podvrgavaju korekcijama nesigurni i nezadovoljni, a zapravo većina želi da unaprijedi nešto na sebi i poveća svoje zadovoljstvo estetikom, kao što to rade i u drugim oblastima života konstantno se usavršavajući..


Takođe, cilj estetske medicine nije mjenjanje ličnog opisa već suprotno tome isticanje onoga što je na licu najljepše, poštujući proporcije i težeći ka harmoniji. Svaku estetsku intervenciju prati individualan pristup i prethode joj kompleksne konsultacije s ljekarom gdje je moguće saznati sve o predloženom tretmanu: očekivanja, tok tretmana, izbor materijala, primjenjene tehnike i period posle tretmana. S toga su konsultacije za nas i pacijente jako važan dio u kome na temeljima iskrenosti gradimo povjerenje..

Dr Tamara Mitranić je licencirani ljekar u različitim oblastima nehirurške facijalne estetske medicine. Godinama unazad kontinuirano se edukuje i usavršava kroz brojne internacionalne stručne skupove i rad u praksi sarađujući sa najvećim stručnjacima iz ove oblasti i koristeći najsigurnija medicinska sredstva i materijale potrvđene i priznate na svjetskom nivou. Osnivač je i predsjednik Crnogorskog udruženja doktora za estetiku lica, udruženja koje u svom okrilju okuplja stručnjake koji u svom profesionalnom angažmanu razvijaju vještine i kontinuirano se edukuju u oblasti nehirurške estetske medicine.

Uviđajući važnosti zakonodavnog okvira ove vrste djelatnosti i toga da se intervecije nehirurške estetske medicine obavljaju u medicinskim ustanovama, sredstvima koja ispunjavaju medicinske standarde i od strane obučenog medicinskog kadra doktora medicine i doktora stomatologije kao osnivač i predsjednik sa grupom kolega prva pokreće inicijativu za podvođenjem intervencija estetske medicine u jasno precizirane zakonske okvire.

Organizator je prvog međunarodnog Simpozijuma: Dani nehirurške estetske medicine ,CUDEL 2019., na temu standardizacije protokola u estetskoj medicini lica. Potpisnik je mnogobrojnih stručnih članaka i predavač na aktuelne teme estetske medicine. Međunarodni Simpozijum CUDEL 2019. Autor: dr Tamara Mitranić! Crnogorsko udruženje doktora za estetiku lica!

Ono što dr Tamaru Mitranić čini izborom za većinu pacijenata je visok stepen etičnosti, bezbjednost pacijenta i njegova dobrobit na prvom mjestu, urođena sklonost ka viziji lijepog, težnja ka harmoniji. Veliki je pobornik „LESS IS MORE“ („manje je više“) pristupa u estetskoj medicini i prirodnog rezultata kao jedinog koji zadovoljava najviše norme. Pored podrazumjevanog mediciskog znanja anatomije i fiziologije lica, sjajno poznavanje proporcija lica se ogleda u radovima i zadovoljstvu pacijenata.


Čuveni Leonardo Da Vinči je davno postavio postulate ljepote koje i danas koristimo u estetskoj medicini i rekao:

Tamo gdje duh ne sarađuje sa rukom nema umjetnosti.


Radovi

Remodelovanje kompletnog lica ( Full Face Aproach) - hijaluronskim filerima različitih gustina, individualnim pristupom po sistemu MD kodova koji predstavljaju strateške tačke aplikacije filera.

Galerija